Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Arbetsresor

Definition

Resor mellan bostad och arbetsplats.

Lagrum

12 kap. 2 och 26-30 §§ IL

Kommentar

Man får avdrag för skäliga utgifter för resor till och från arbetet om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd att det krävs att man använder något transportmedel.

Avdrag medges för resor med egen bil om avståndet till arbetsplatsen är minst 5 km och man regelmässigt gör en tidsvinst på två timmar per dag jämfört med att använda allmänna transportmedel.

Om man använder bilen i tjänsten minst 160 dagar under året medges avdrag för resor med egen bil för samtliga arbetsdagar utan att man uppfyller kravet på tidsvinst. Används bilen i tjänsten minst 60 dagar men mindre än 160 dagar under året medges avdrag för resor med egen bil för de dagar bilen används i tjänsten. Ett krav för att bilen ska anses använd i tjänsten är att tjänstkörningen uppgår till minst 300 mil per år.

Avdrag medges med 18,50 kr/mil för egen bil. För resor med förmånsbil är avdraget 6,50 kr/mil om bilen drivs med diesel och 9,50 kr/mil om bilen drivs med annat drivmedel. Avdrag ska även göras för väg-, bro- och färjeavgifter samt trängselskatt.

Avdrag för arbetsresor medges bara till den del utgifterna överstiger 11 000 kr under beskattningsåret.

Om arbetsgivaren bekostar resor till och från arbetet ska den anställde beskattas för förmån av fria arbetsresor. Förmånen beräknas till marknadsvärdet. Om arbetsgivaren betalar taxiresor eller liknande för anställda under en pandemi i syfte att minska risken för smittspridning bör förmånen värderas till motsvarande förmån för kollektivtrafik (Skatteverkets ställningstagande 200617, dnr: 8-328995).

Deklaration

Avdrag för resor till och från arbetet görs i INK1 ruta 2.1.

Tänk på

I deklarationen fyller man i den totala utgiften för resor till och från arbetet. Avdragsbegränsningen på 11 000 kr räknas av automatiskt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...