Definition

Köp av vara där endast en del av köpeskillingen erläggs kontant.

Lagrum

lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare

konsumentkreditlagen

Kommentar

Vid avbetalningsköp erläggs betalningen vid olika tillfällen varav minst ett måste vara sedan varan har levererats till köparen. Köparen har dock alltid rätt att betala sin skuld till säljaren i förtid.

Mellan näringsidkare ska avtalet innehålla förbehåll om återtaganderätt. Ett sådant förbehåll innebär att säljaren under vissa omständigheter kan ta tillbaka varan om köparen inte betalar och uttrycks vanligen som att ”den sålda varan förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts”.