Definition

Kostnader som är skattemässigt avdragsgilla.

Lagrum

16 kap. 1 § IL

Kommentar

Alla affärshändelser i en näringsverksamhet ska bokföras enligt bokföringslagen, men det är bara ”utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster” som är skattemässigt avdragsgilla.

För de som bedriver momsfri verksamhet blir även momsen på avdragsgilla kostnader avdragsgill som en kostnad i näringsverksamheten.