Definition

Att minska inkomstskatt genom att dra av betald utländsk skatt.

Kommentar

För att man inte ska bli beskattad för samma inkomst två gånger i två olika länder finns möjlighet att få avräkning med utländsk skatt. Avräkning av utländsk skatt är ett sätt att undvika internationell dubbelbeskattning.

Sverige medger avräkning med betald utländsk skatt mot svensk skatt; avdraget är begränsat till den svenska beskattningen.

Statlig och kommunal inkomstskatt samt avkastningsskatt på pensionsmedel är de skatter som man kan avräkna utländsk skatt mot.

Det går inte att få avräkning med utländska motsvarigheter till socialavgifter oavsett om dessa betecknats som skatter.

För att det ska gå att få avräkning med utländsk skatt krävs att skatten är betald.

Den utländska skatten dras även av som ett kostnadsavdrag i näringsverksamheten. Om den utländska skatten är avdragen minskas det avräkningsbara beloppet så att det inte uppkommer en dubbel avdragsrätt.

Tänk på

Ett dubbelbeskattningsavtal som har reglerat hur avräkning ska ske tillämpas i stället för avräkningslagen. Det går inte att få avräkning med utländsk skatt som har tagits ut med större belopp än vad som medges i ett skatteavtal.

Deklaration

Avdrag för utländsk skatt yrkas i deklarationen genom en bilaga.

Om den utländska skatten inte är bokförd yrkar man avdrag i INK2 och INK4 ruta 4.4 b.