Kommentar

Årskort kan gälla för olika typer av utgifter i företaget, t.ex. resekostnader, motion och friskvård eller föreningsavgifter.

Utgifter för tjänstekort är normalt avdragsgilla i verksamheten, antingen som en utgift i verksamheten eller som lön om årskortet ses som en skattepliktig förmån för en anställd.

Se även

tjänstekort