Definition

Person som bistår part vid talans utförande.

Lagrum

14-15 §§ Förvaltningslagen

Kommentar

Ett biträde är en person som inte själv för partens talan utan endast bistår parten i talans utförande. Det är bara fysiska personer som kan fungera som biträde.

Se även

ombud

part