Definition

Plats där man är bosatt.

Lagrum

3 kap. IL

Kommentar

Var man är bosatt har betydelse när man gör bedömningen av om man är obegränsat skattskyldig.

För de som är skattskyldiga i Sverige finns vissa möjligheer att få avdrag med kostnader med hänvisning till dubbel bosättning.