Kommentar

Företagets utgifter för uppvärmning kan avse egen fastighet eller driften av verksamheten och är avdragsgilla i företaget som en driftskostnad.