Innehåll

Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Certifikatförlustförsäkring

Definition

Försäkring som kan tecknas för lokförare, piloter och sjöbefäl.

Lagrum

58 kap. och 8 kap. 15 § IL

Kommentar

En certifikatförlustförsäkring är antingen en sjukförsäkring eller en sjukpensionsförsäkring. Den kan tecknas av både arbetsgivaren och den anställde.

Om den anställde betalar premien och det är en sjukförsäkring är premien inte avdragsgill och utfallande belopp skattefria. Om det däremot är en sjukpensionsförsäkring är premien avdragsgill inom ramen för de regler som gäller för pensionsförsäkringar och utfallande belopp är skattepliktiga.

Om arbetsgivaren betalar premien och det är en sjukförsäkring är premien en skattepliktig förmån för den anställde och därmed avdragsgill för arbetsgivaren. Utfallande belopp är normalt skattefria för den anställde.

Om arbetsgivaren betalar premien och det är en sjukpensionsförsäkring ska den anställde inte förmånsbeskattas. Utfallande belopp är då skattepliktiga för den anställde.

En förutsättning för att få ersättning från försäkringen är att den anställde varaktigt förlorat sitt certifkat av medicinska skäl.