Definition

Metod för att förhindra dubbelbeskattning. Inkomsten beskattas i två länder. Betald skatt avräknas från skatten i det andra landet.

Kommentar

Om Sverige är bosättningsland eller hemviststat medger man avräkning för den betalda skatten på den utländska inkomsten. Vid beräkningen lägger man ihop den betalda skatten för samtliga utländska inkomster och jämför med den svenska beskattningen. Avräkningen av utländsk skatt kan inte överstiga den svenska beskattningen av inkomsten.

Deklaration

Avräkning av betald utländsk skatt yrkas på bilaga till deklarationen. Kryssa i rutan Övriga upplysningar på deklarationsblankettens framsida.