Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Deklarationsskyldighet

Definition

Lagstadgad skyldighet att lämna olika fastställda formulär för att det ska kunna fattas beslut om beskattning.

Lagrum

30 kap. SFL

Kommentar

Det finns ett antal olika fastställda formulär som olika skattesubjekt är skyldiga att lämna in. Skatteverket tar fram deklarationsblanketter för att skattskyldiga ska kunna fullgöra sin deklarationsskyldighet. En deklarationsblankett ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldige eller en ställföreträdare.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar och familjestiftelser ska alltid lämna inkomstdeklarationer.

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet ska lämna deklaration om inkomsterna från näringsverksamheten och inkomst av tjänst överstiger 42,3 procent av ett prisbasbelopp.

Tänk på

Det kan gå att få anstånd med att lämna sin deklaration.

Deklaration

Fysiska personer lämnar blankett INK1 med bilagor.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar lämnar INK2.

Ideella föreningar och stiftelser lämnar INK3.

Handelsbolag och kommanditbolag lämnar INK4.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%