Innehåll

Definition

Innebär att en anställd delvis går i pension och delvis fortsätter att arbeta.

Kommentar

Det finns inget som hindrar att en anställd går ned i arbetstid och i stället får ut pension för den tid som personen inte arbetar. En sådan pensionsutbetalning är en direktpension som är avdragsgill som en vanlig personalkostnad. På direktpensionsutbetalning betalar arbetsgivaren särskild löneskatt på pensionskostnader.

Om den anställde enligt avtal har rätt att få pension även på den utbetalda delpensionen anses utbetalningen inte vara pension. För att det ska vara en riktig delpension krävs att pensionsrätten endast räknas på den ersättning som är faktisk lön för det arbete som utförs.

Deklaration

En utbetald direktpension är en pensionskostnad och måste specificeras i INK2 ruta 4.21.

En utbetald direktpension ska ingå i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader och redovisas i INK2 ruta 1.4 och INK4 ruta 1.1

Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas i INK2 ruta 1.5 och INK4 ruta 1.2.

Rättspraxis

RÅ 2003 ref. 6

En anställd som bibehåller fulla pensionsförmåner trots att denne gått i delpension anses ha fått ledigt med lön i stället för pension.