Innehåll

Definition

Skatt på avfall som deponeras på avfallsanläggningar.

Kommentar

Aktörer som har avfallsanläggningar betalar en deponiskatt på 500 kronor per ton deponerat avfall. Skatten är tänkt att styra mot en minskad deponering av avfall till förmån för återvinning.

Deponiskatt är en avdragsgill särskild skatt.