Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Direktpension

Definition

En direktpension är en utbetalning av pension direkt från arbetsgivaren till den tidigare anställde.

Lagrum

16 kap. 1 § IL

Kommentar

En direktpension är en vanlig personalkostnad som är avdragsgill vid utbetalningen. Det finns ingen beloppsmässig begränsning för hur stor en direktpension får vara, inte heller någon begränsning när det gäller utbetalningstid eller mottagarens ålder. En direktpension ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

Tänk på

En utbetalning av direktpension minskar pensionsskulden för den anställde, delar av pensionsutfästelsen är betald och förpliktelsen minskar i motsvarande mån.

Deklaration

En direktpension specificeras i INK2 ruta 4.21 tillsammans med alla andra pensionskostnader.

En direktpension ska ingå i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader och redovisas i INK2 ruta 1.4 och i INK4 ruta 1.1.

Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas i INK2 ruta 1.5 och i INK4 ruta 1.2.