Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Drivmedelsförmån

Definition

När arbetsgivaren tillhandahåller en anställd fritt drivmedel.

Lagrum

10 kap. 10 § och 61 kap. 10 § IL

Kommentar

För den som har förmånsbil ska drivmedelsförmånen värderas till marknadsvärdet inkl. moms multiplicerat med 1,2 för den privata körningen. Det uppräknade värdet utgör underlag för skatteavdrag medan marknadsvärdet utgör underlag för arbetsgivaravgifter.

Regeln gäller även el och andra miljövänliga drivmedel. Får en anställd ladda bilen på arbetsgivarens bekostnad ska förmånen för den privata körningen beräknas till 120 % av marknadsvärdet av elförbrukningen. Skatteverket anser att man som marknadsvärde i dessa fall kan använda den genomsnittliga kostnaden för laddning i den anställdes privatbostad.

För den som kör med egen bil och har drivmedelsförmån värderas förmånen till marknadsvärdet inkl. moms.

Drivmedelsförmånen påförs månaden efter det att den anställda fått förmånen. Det vanligaste är att man proportionerar drivmedelskostnaden i fakturan utifrån den privata körsträckan i förhållande till den totala körsträckan. För hybridbilar ska proportionering även ske för de olika drivmedlen.

Den som har bilförmån presumeras också ha en drivmedelsförmån om arbetsgivaren står för drivmedlet. För att undvika att bli beskattad för drivmedelsförmån måste de anställda kunna visa, t.ex. med en noggrant förd körjournal, att privat körning inte förekommit.

För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag beräknas drivmedelsförmånen på samma sätt som för anställda och påförs i inkomstdeklarationen. Det innebär att egenavgifter betalas på det uppräknade värdet om drivmedelsförmånen avser en förmånsbil.

Deklaration

Värdet av bilförmån redovisas i ruta R3 i NE-blanketten och i ruta 4 i N3A-blanketten.

Rättspraxis

RÅ 2010 ref. 30

Den som har bilförmån presumeras också ha en drivmedelsförmån när arbetsgivaren bekostar drivmedlet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%