Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Ekonomisk dubbelbeskattning

Definition

En inkomst ska beskattas en gång i företagssektorn och en gång när den överförs till de fysiska personer som är ägare.

Kommentar

Det svenska skattesystemet bygger på principen om ekonomisk dubbelbeskattning. En intäkt ska först beskattas i företagssektorn, det första ledet i den ekonomiska dubbelbeskattningen. När den beskattade vinsten delas ut till en fysisk person som ägare uppkommer det andra ledet i den ekonomiska dubbelbeskattningen.

När en ägare eller anställd tar ut lön ur företaget är lönen en avdragsgill kostnad och det uppkommer ingen bolagsskatt. Företaget ska dock betala arbetsgivaravgifter på lönen och arbetsgivaravgifterna kan då sägas ersätta det första ledet i den ekonomiska dubbelbeskattningen. När lönen beskattas som inkomst av tjänst uppkommer det andra ledet i den ekonomiska dubbelbeskattningen.

Internationell dubbelbeskattning uppkommer då olika stater beskattar samma inkomst. Till skillnad från ekonomisk dubbelbeskattning är internationell dubbelbeskattning en oönskad effekt som kan reduceras eller elimineras genom avtal om dubbelbeskattning.