Definition

Ersättning från en arbetsgivare som betalas ut utan regelbundenhet.

Kommentar

Engångsbelopp kan t.ex. vara utbetalning av retroaktiv lön, avgångsvederlag eller bonus som utbetalas en eller ett par gånger per år. Som engångsbelopp räknas även semestertillägg för 21 semesterdagar eller fler.