Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Enskild firma

Definition

En företagsform för att driva näringsverksamhet.

Kommentar

Enskild firma drivs av en fysisk person, en enskild näringsidkare. En enskild näringsidkare ansvarar personligen för den enskilda firmans skulder.

Organisationsnumret för den enskilda firman är detsamma som den fysiska personens personnummer.