Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

EU-fördraget

Definition

Reglerar de konstitutionella funktionerna inom EU.

Kommentar

EU-fördraget reglerar hur samarbetet inom EU ska ske. Fördraget reglerar till exempel hur lagstiftningsprocessen ska gå till. Enskilda medborgare eller juridiska personer kan inte åberopa EU-fördraget vid rättstillämpning.