Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Europabolag

Definition

Juridisk person med verksamhet i flera länder inom EU.

Lagrum

lagen om europabolag

2 kap. 4 § IL

Kommentar

För att underlätta gränsöverskridande verksamhet inom EU finns möjlighet att bedriva verksamhet i ett europabolag. Bolaget ska ha minst 120 000 EUR i aktiekapital och kan bildas på ett av följande sätt:

  • Publika bolag från minst två medlemsstater fusioneras.

  • Två bolag från olika medlemsstater bildar ett holdingbolag.

  • Två bolag från olika medlemsstater bildar ett dotterbolag.

  • Ett aktiebolag kan ombildas till ett europabolag under förutsättning att detta bolag sedan minst två år har ett eller flera dotterbolag i andra medlemsstater.

  • Ett europabolag kan bilda ett dotterbolag i form av ett europabolag.

Ett euroapbolag som har sitt säte i Sverige beskattas på samma sätt som ett svenskt aktiebolag. Ett europabolag med säte utanför Sverige men med verksamhet här beskattas på samma sätt som en utländsk juridisk person. Om ett europabolag med säte utanför Sverige bedriver verksamhet här beskattas denna under förutsättning att verksamheten uppfyller kraven på att vara ett fast driftställe.

Tänk på

Om ett aktiebolag ombildas till ett europabolag anses inte aktierna avyttrade. Detta på grund av att den juridiska personen inte avvecklas eller likvideras, den ombildas bara till en annan associationsform.

Deklaration

Ett europabolag med säte i Sverige lämnar blankett INK 2.

Se även

EEIG

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%