Definition

Stiftelseliknande juridisk person enligt anglosaxisk rätt.

Kommentar

Det går inte att skapa en trust i enlighet med svensk rätt. Det närmaste subjekt som finns enligt svensk rätt är en familjestiftelse. För att kunna ta ställning till hur en utbetalning från en familjetrust ska beskattas måste man analysera vilket subjekt som trusten är mest lik. Om trusten hade varit en stiftelse om den hade satts upp i Sverige ska en utbetalning till en obegränsat skattskyldig fysisk person ske som periodiskt understöd.

Rättspraxis

RÅ 2000 ref. 28

En trust ska bedömas i enlighet med den rättsfigur i svensk rätt som den är mest lik.