Definition

Avgift för färjetransport.

Lagrum

16 kap. 1 § IL

Kommentar

Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende resor och transporter med egna eller hyrda bilar är avdragsgilla i näringsverksamheten.