Innehåll

Definition

En fysisk eller juridisk person som äger fastigheter eller byggnad på ofri grund.

Lagrum

19, 20, 21 och 27 kap. IL

Kommentar

Enligt den skatterättsliga definitionen är även en ägare till en byggnad på ofri grund en fastighetsägare.

En fastighetsägare är skyldig att lämna fastighetsdeklaration och betala fastighetsskatt för de fastigheter som är skattepliktiga. En fastighetsägare som inte lämnar fastighetsdeklaration kan föreläggas med vite.

Det finns skillnader i hur avdragsrätten för värdeminskningsavdrag är utformade beroende på om någon är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. En fastighetsägare ska beräkna värdeminskningsavdragen utifrån en byggnads ekonomiska livslängd, en nyttjanderättshavare skriver av en byggnad med en fast procentsats på 5 procent.

En fastighetsägare ska i vissa fall ta upp en intäkt på grund av en nyttjanderättshavares förbättringar. När en nyttjanderätt upphör och nyttjanderättshavaren gjort åtgärder på den hyrda ytan som ökat värdet ska fastighetsägaren ta upp detta värde som en intäkt.

Enligt Skatteverket finns det skillnader i hur en åtgärd enligt utvidgat reparationsbegrepp ska behandlas beroende av om man är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.

Tänk på

En fastighetsägare som innehar en näringsfastighet bedriver alltid näringsverksamhet.

Se även

fastigheter