Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Fastighetsägare

Definition

En fysisk eller juridisk person som äger fastigheter eller byggnad på ofri grund.

Lagrum

19, 20, 21 och 27 kap. IL

Kommentar

Enligt den skatterättsliga definitionen är även en ägare till en byggnad på ofri grund en fastighetsägare.

En fastighetsägare är skyldig att lämna fastighetsdeklaration och betala fastighetsskatt för de fastigheter som är skattepliktiga. En fastighetsägare som inte lämnar fastighetsdeklaration kan föreläggas med vite.

Det finns skillnader i hur avdragsrätten för värdeminskningsavdrag är utformade beroende på om någon är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. En fastighetsägare ska beräkna värdeminskningsavdragen utifrån en byggnads ekonomiska livslängd, en nyttjanderättshavare skriver av en byggnad med en fast procentsats på 5 procent.

En fastighetsägare ska i vissa fall ta upp en intäkt på grund av en nyttjanderättshavares förbättringar. När en nyttjanderätt upphör och nyttjanderättshavaren gjort åtgärder på den hyrda ytan som ökat värdet ska fastighetsägaren ta upp detta värde som en intäkt.

Enligt Skatteverket finns det skillnader i hur en åtgärd enligt utvidgat reparationsbegrepp ska behandlas beroende av om man är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.

Tänk på

En fastighetsägare som innehar en näringsfastighet bedriver alltid näringsverksamhet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%