Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Fastighetsfållan

Definition

De sparade förluster på fastighetsförsäljningar som ännu inte har kunnat kvittas mot vinster.

Lagrum

25 kap. 12 § IL

Kommentar

När det 2003 blev skattefritt att sälja en näringsbetingad andel införde man en begränsning i rätten att dra av kapitalförluster vid fastighetsförsäljningar. En förlust vid avyttring av en fastighet är bara avdragsgill mot kapitalvinster på fastigheter. Skattefriheten på näringsbetingade andelar gör det möjligt att överföra en fastighet till ett helägt dotterbolag för fastighetens skattemässiga omkostnadsbelopp. Sedan kan dotterbolaget säljas utan skattekonsekvenser. Fastighetsfållan infördes för att inte alla fastighetsförsäljningar med vinst skulle ske genom aktieförsäljningar och förlusterna genom direktförsäljningar.

Kapitalförluster på fastigheter kan kvittas mot vinster vid fastighetsförsäljningar som görs av ett företag inom koncernen. För att det ska gå att kvitta vinsten mot förlusten krävs att det finns koncernbidragsrätt mellan företagen.

Om fastigheten de senaste tre åren har använts i betydande omfattning för produktions- eller kontorsändamål är förlusten avdragsgill mot vanliga vinster. Användningen av fastigheten kan ha skett i ett företag i intressegemenskap med det företag som avyttrat fastigheten.

Tänk på

Förluster i fastighetsfållan påverkas inte av en ägarförändring.

Deklaration

En kapitalförlust som omfattas av fastighetsfållan och inte kan kvittas återläggs i INK2 ruta 4.3 c.

En fållad förlust som utnyttjas mot en kapitalvinst dras av i INK2 ruta 4.4 b. Till deklarationen bifogas en bilaga där man begär avdrag med den fastighetsfållade förlusten.

Det finns ingen särskild ruta för att redovisa den fållade förlusten, utan man är hänvisad till att själv hålla reda på förlustens storlek.

Bokföring

Avyttring av fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur kapitalvinst respektive kapitalförlust ska beräknas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%