Innehåll

Definition

Den som har rätt att få ut medel ur en försäkring om den försäkrade avlider.

Lagrum

58 kap. 13 § IL

Kommentar

Skatterättsligt är de som kan vara förmånstagare begränsade till en viss krets:

  1. person som varit den försäkrades make eller sambo,

  2. barn till den försäkrade eller till en person som avses i 1.