Definition

Gåvor till anställda för lämnade förbättringsförslag.

Lagrum

11 kap. och 61 kap. 2 § IL

Kommentar

Arbetsgivare kan ge olika slags belöningar för lämnade förbättringsförslag, t.ex. förbättringar av produkter eller effektiviseringar. Belöningar kan variera alltifrån biobiljetter till resor. Förslagsbelöningar grundar sig på en arbetsprestation och är därmed skattepliktiga för den anställde.

Förmånen ska värderas till marknadsvärdet, dvs. vad den anställde själv skulle ha fått betala att köpa varan eller tjänsten i fråga. Arbetsgivaren medges avdrag för kostnaden som lönekostnad (förmån) och ska betala arbetsgivaravgifter på gåvans värde.

Se även

förmåner