Definition

En värdeöverföring som inte redovisas öppet på bolagsstämman.

Kommentar

Om ett företag säljer en tillgång till en ägare och priset vid transaktionen understiger marknadsvärde sker en förtäckt utdelning. Även i situationer där ägaren säljer tillgångar till företaget till ett pris över marknadsvärdet sker en förtäckt utdelning.

I situationer där en ägare äger två företag och dessa företag gör transaktioner med varandra kan förtäckta utdelningar uppkomma. Om det inte är marknadsmässiga transaktioner sker värdeöverföringar som anses passera ägaren i form av en förtäckt utdelning.

En förtäckt utdelning kan vara en olovlig utdelning om den inte ryms inom utdelningsbara medel.

Vid beskattningen spelar det inte någon roll om en utdelning är förtäckt, den beskattas på samma sätt som en vanlig utdelning.

Beskattningskonsekvenserna skiljer sig beroende på om ägaren är aktiv i företaget eller bara är en passiv ägare. Om ägaren är anställd presumeras det att den förtäckta utdelningen är lön. Värdeöverföringen ska då ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.

Om det är en passiv ägare som fått förtäckt utdelning beskattas den som en utdelning.

Tänk på

Vid omstruktureringar, där tillgångar överförs till skattemässiga värden, är det viktigt att se om den förtäckta utdelningen kan stå i strid med reglerna i aktiebolagslagen.

Rättspraxis

RÅ 1996 ref. 16

En närstående till en anställd delägare förvärvade en bil till ett pris under marknadsvärdet. Värdeöverföringen togs upp som en inkomst av tjänst.