Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Förtäckt utdelning  covert payment of dividends

Definition

En värdeöverföring som inte redovisas öppet på bolagsstämman.

Kommentar

Om ett företag säljer en tillgång till en ägare och priset vid transaktionen understiger marknadsvärde sker en förtäckt utdelning. Även i situationer där ägaren säljer tillgångar till företaget till ett pris över marknadsvärdet sker en förtäckt utdelning.

I situationer där en ägare äger två företag och dessa företag gör transaktioner med varandra kan förtäckta utdelningar uppkomma. Om det inte är marknadsmässiga transaktioner sker värdeöverföringar som anses passera ägaren i form av en förtäckt utdelning.

En förtäckt utdelning kan vara en olovlig utdelning om den inte ryms inom utdelningsbara medel.

Vid beskattningen spelar det inte någon roll om en utdelning är förtäckt, den beskattas på samma sätt som en vanlig utdelning.

Beskattningskonsekvenserna skiljer sig beroende på om ägaren är aktiv i företaget eller bara är en passiv ägare. Om ägaren är anställd presumeras det att den förtäckta utdelningen är lön. Värdeöverföringen ska då ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.

Om det är en passiv ägare som fått förtäckt utdelning beskattas den som en utdelning.

Tänk på

Vid omstruktureringar, där tillgångar överförs till skattemässiga värden, är det viktigt att se om den förtäckta utdelningen kan stå i strid med reglerna i aktiebolagslagen.

Rättspraxis

RÅ 1996 ref. 16

En närstående till en anställd delägare förvärvade en bil till ett pris under marknadsvärdet. Värdeöverföringen togs upp som en inkomst av tjänst.

 

aktieutdelning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%