Definition

Det vederlag i form av aktier eller kontanter som lämnas till ägarna av det överlåtande företaget vid en fusion.

Kommentar

Det är viktigt att ta ställning till de skattemässiga effekter som ett fusionsvederlag kan medföra.