Innehåll

Definition

När arbetsgivaren tillhandahåller anställd fri garageplats.

Lagrum

61 kap. 2 § IL

Kommentar

Om arbetsgivaren separat betalar en garageplats i anslutning till den anställdes bostad uppkommer normalt en skattepliktig förmån för den anställde. Förmånen ska då värderas till marknadsvärdet. Det gäller för både varm- och kallgarage. Fritt garage ingår alltså inte i bostadsförmånen.

Förmån av fritt garage kan dock vara skattefritt för den anställde. En förutsättning för detta är att arbetsgivaren har ett behov av garaget. Så kan t.ex. vara fallet om den anställde förvarar dyrbar utrustning i bilen, kollektioner e.d.

Tänk på

Även den som har förmånsbil kan beskattas för förmån av fri garageplats om arbetsgivaren inte har behov av platsen.