Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Gatukostnadsersättning  street construction cost

Definition

Utgift till kommunen för att den ska bekosta gator och mark i ett område.

Lagrum

18-19 kap. IL

Kommentar

Gatukostnadsersättning som en fastighetsägare betalar kan vara en del av anskaffningsutgiften antingen för marken eller byggnaden. Om man betalar den i samband med köp av obebyggd mark blir utgiften en del av kostnaden för marken. Om gatukostnadsersättningen är en förutsättning för att få bygglov blir utgiften en del av anskaffningsutgiften för byggnaden.

Om fastigheten redan är bebyggd jämställs gatukostnadsersättningen med anläggningsbidrag och utgiften ska därmed behandlas enligt inventariereglerna.

Om anledningen till gatukostnadsersättningen är att fastighetsägaren gör en markanläggning blir utgiften en del av markanläggningen.

Deklaration

Om det bokförda resultatet skiljer sig från det skattepliktiga justeras det i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Den bokförda kostnaden för gatukostnadsersättning kan skilja sig från den skattepliktiga. Detta på grund av att fastigheter tillhör det frikopplade området där särskilda skatteregler styr periodiseringen av utgifter och inkomster.

 

fastigheter

immateriella tillgångar

kompletteringsregeln (avskrivning av inventarier)

restvärdesavskrivning

räkenskapsenlig avskrivning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%