Innehåll

Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Grundavdrag

Definition

Ett avdrag som undantar en del av förvärvsinkomsten från beskattning.

Lagrum

63 kap. IL

Kommentar

Grundavdrag på förvärvsinkomst medges vid beräkning av kommunal och statlig inkomstskatt. Grundavdrag medges dock inte på inkomst av kapital. För den som varit obegränsat skattskyldig en del av året ska grundavdraget proportioneras.

Det är bara fysiska personer, dödsbon och ideella föreningar och registrerade trossamfund som kan få grundavdrag. Ett dödsbo kan bara få grundavdrag vid beskattningen för dödsfallsåret eftersom beskattningen för det året ska göras enligt vad som skulle ha gällt för den döde. För senare år kan dödsbon alltså inte medges grundavdrag.

Avdraget uppgår till en procentuell del av prisbasbeloppet och är högre i vissa inkomstintervall vilket syftar till att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare. Ideella föreningar och trossamfund som uppfyller ändamålskravet, verksamhetskravet, fullföljdskravet och öppenhetskravet har rätt till grundavdrag med 15 000 kr.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...