Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Handelsbolag

Definition

Hos Bolagsverket registrerat avtal om att bedriva näringsverksamhet, träffat mellan två eller fler fysiska eller juridiska personer.

Lagrum

50 kap. och 51 kap. IL

Kommentar

Ett handelsbolag är en juridisk person, men inte ett skattesubjekt för inkomstskatt. Ett kommanditbolag är ett handelsbolag där en eller flera av delägarna har begränsat ekonomiskt ansvar. De delägare som har begränsat ansvar kallas kommanditdelägare och de som har fullt ansvar kallas komplementärer.

All inkomst ska fördelas mellan delägarna och beskattas hos dessa. Ett handelsbolag är däremot skattskyldigt för:

  • - arbetsgivaravgifter

  • - preliminär skatt på de anställdas löner

  • - särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster för de anställda i bolaget

  • - mervärdesskatt

  • - fastighetsskatt på bolagets fastigheter

  • - kommunal fastighetsavgift på bolagets fastigheter

  • - särskild löneskatt för utfästa tjänstepensioner

  • - avkastningsskatt på pensionsmedel.

Ett handelsbolag som har en fysisk person som ägare måste ha kalenderår som räkenskapsår.

Resultatet fördelas mellan delägarna i enlighet med den överenskommelse de har. Resultatet ska beskattas hos delägarna oavsett om det tas ut eller inte.

Tänk på

Om resultatfördelningen mellan delägarna är gjord av skatteskäl kan denna angripas av Skatteverket.

Deklaration

Ett handelsbolag eller kommanditbolag lämnar INK4.

Delägare som är fysiska personer lämnar blankett N3A.

Delägare som är juridiska personer lämnar blankett N3B.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%