Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Hemresor

Definition

En resa som en anställd gör mellan arbetsorten och bostadsorten under en pågående tjänsteresa.

Lagrum

12 kap. 24 § IL

Kommentar

Begreppet ”en hemresa” innefattar både resan från arbetsorten till bostaden och återresan till arbetsorten. Betalar arbetsgivaren den anställdes hemresor är denna ersättning skattepliktig som lön, vilket innebär att även sociala avgifter ska betalas på ersättningen. Under förutsättning att den anställde vistas på en ort som är belägen mer än 50 km från hemorten får den anställde göra avdrag i deklarationen för en hemresa per vecka.

Ibland kan det vara svårt att skilja på vad som är en tjänsteresa och en hemresa, t.ex. i fall då en anställd arbetar på annan ort och alternerar mellan dagpendling och att övernatta på arbetsorten. Skatteverket anser i ett ställningstagande (061006, dnr: 131 421488-06/111) att om den anställde övernattar minst tre nätter under en arbetsvecka så är resor från arbetsorten till hemmet och åter till arbetsorten hemresor. De dagar som dagpendling sker är dock att anse som tjänsteresor. Bedömningen får göras vecka för vecka.

Avdrag för hemresor medges normalt med billigaste färdmedel. Finns det inga godtagbara kommunikationer medges avdrag för bilresor med 18,50 kr/mil. Om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda anser Skatteverket dock att avdrag alltid ska medges för hemresor med flyg eller tåg även om det inte är det billigaste färdsättet (051005, dnr: 131 522869-05/111). Det finns inget krav på tidsvinst. För flygresor gäller att avdrag medges för det billigaste flyget på den aktuella sträckan vid den aktuella tidpunkten.

Skatteverket kan, efter arbetsgivarens begäran, besluta om att skatteavdrag inte ska göras på ersättning för fria hemresor (11 kap. 12 § SFL). Hemresor kan även bli aktuella vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Rättsfall

RÅ 2002 ref. 35

Ersättning för hemresor var skattepliktig trots att de anställda hade tjänstestället i bostaden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%