Definition

Teoretisk beräkning för att avgöra avdragsrätt för ränta.

Lagrum

24 kap. 18 § IL

Kommentar

Det finns riktade ränteavdragsbegränsningsregler som gör att vissa räntor i en intressegemenskap inte är avdragsgilla. En av situationerna som gör att räntebetalaren ska få avdrag är om mottagaren beskattas med minst 10 % om mottagaren endast haft ränteinkomsten. Man får då göra en beräkning av den hypotetiska skatt som skulle belöpa på ränteinkomsten.

Tänk på

Avdrag för räntor kan även begränsas genom generell räntebegränsning.