Definition

Byggnad som är inrättad som bostad för minst tre familjer, kontor, butik, restaurang eller liknande.

Kommentar

För att kunna fastställa rätt fastighetsskatt delas byggnader in i olika värderingsenheter. Hyreshusenhet är en sådan värderingsenhet. Ett hyreshus som har ett värde som överstiger 50 000 kronor är en egen värderingsenhet.

Deklaration

Skatteverket skickar ut en deklarationsblankett till fastighetsägaren när en fastighet ska taxeras. Blanketten är förifylld med vissa uppgifter; om en fastighetsägare inte får en blankett eller blanketten har kommit bort går det att kontakta Skatteverket för att få en ny.