Innehåll

Definition

Vård som bekostas av andra än det allmänna.

Kommentar

Icke offentligt finansierad vård kallas också privat vård. Den bekostas bl.a. av sjukvårdsförsäkringar, men även av patienter och företag som betalar privat vård för sina anställda.