Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Inkomst av tjänst

Definition

Inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska tas upp i näringsverksamhet eller kapital.

Lagrum

10-12 kap. IL

Kommentar

Inkomst av tjänst är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet. Det är bara fysiska personer och dödsbon som kan beskattas i inkomstslaget tjänst.

Med inkomst på grund av tjänst avses inkomst från anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande av varaktig eller tillfällig natur. Till tjänst räknas också pension, livränta, periodiska understöd, kapitalvinst eller utdelning på aktier i fåmansföretag om beloppet överstiger gränsbeloppet, förbjudna lån m.m.

Inkomst av näringsverksamhet känntecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Självständighet och vinstsyfte är utgör avgränsningar mot inkomst av tjänst. Om en verksamhet bedrivs självständigt, men utan vinstsyfte anses som hobby och beskattas som inkomst av tjänst. Vinstsyftet avgränsar alltså hobby från näringsverksamhet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...