Innehåll

Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Inlösen

Definition

Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier.

Lagrum

48 kap. 2 § IL

Kommentar

Vid inlösen sätts aktiekapitalet ned, vanligtvis för utbetalning till delägarna. De inlösta aktierna anses avyttrade för det erhållna beloppet och vinsten är en skattepliktig kapitalvinst. Inlösen kan ske på flera olika sätt.

Det enklaste är att bolaget löser in ett bestämt antal aktier, t.ex. var 20:e, mot en i förväg bestämd ersättning.

Bolaget kan också ge ut s.k. inlösenrätter. Om bolaget ska lösa in var 20:e aktie krävs det 20 inlösenrätter för att få lösa in en aktie. De aktieägare som inte vill lösa in sina aktier kan då sälja sina inlösenrätter. Anskaffningsvärdet för en inlösenrätt som grundar sig på aktieinnehav i bolaget är noll kronor.

Inlösen kan också ske genom att man gör en split i kombination med en obligatorisk inlösen. När aktien splittas blir en eller flera av de tilldelade aktierna s.k. inlösenaktier som sedan löses in. Datum för inlösen och ersättningen för de inlösta aktierna bestäms i förväg.

Vid inlösen av aktier anses aktierna avyttrade, vilket innebär att en kapitalvinstberäkning ska ske.

För aktiva delägare i fåmansföretag räknas kapitalvinsten vid inlösen av aktier som utdelning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...