Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Inlösen

Definition

Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier.

Lagrum

48 kap. 2 § IL

Kommentar

Vid inlösen sätts aktiekapitalet ned, vanligtvis för utbetalning till delägarna. De inlösta aktierna anses avyttrade för det erhållna beloppet och vinsten är en skattepliktig kapitalvinst. Inlösen kan ske på flera olika sätt.

Det enklaste är att bolaget löser in ett bestämt antal aktier, t.ex. var 20:e, mot en i förväg bestämd ersättning.

Bolaget kan också ge ut s.k. inlösenrätter. Om bolaget ska lösa in var 20:e aktie krävs det 20 inlösenrätter för att få lösa in en aktie. De aktieägare som inte vill lösa in sina aktier kan då sälja sina inlösenrätter. Anskaffningsvärdet för en inlösenrätt som grundar sig på aktieinnehav i bolaget är noll kronor.

Inlösen kan också ske genom att man gör en split i kombination med en obligatorisk inlösen. När aktien splittas blir en eller flera av de tilldelade aktierna s.k. inlösenaktier som sedan löses in. Datum för inlösen och ersättningen för de inlösta aktierna bestäms i förväg.

Vid inlösen av aktier anses aktierna avyttrade, vilket innebär att en kapitalvinstberäkning ska ske.

För aktiva delägare i fåmansföretag räknas kapitalvinsten vid inlösen av aktier som utdelning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%