Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Insättningsgaranti

Definition

Ett skydd för pengar insatta på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag.

Lagrum

55 kap. 2-4 §§ IL

lagen om insättningsgaranti

lagen om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige

Kommentar

Insättningsgaranti betalas ut om det institut, t.ex. banken, där insättarens pengar är insatta går i konkurs. En förutsättning för ersättning är dock att institutet och kontot omfattas av insättningsgarantin.

Garantin täcker det insatta beloppet och upplupen ränta fram till dagen då rätten till ersättning inträder. Ersättningen är normalt begränsad till högst 950 000 kr per insättare och kreditinstitut.

Om insättningar gjorts på kontot som avser försäljning av privatbostad, skadeståndserättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall kan man dock har rätt till ett tilläggsbelopp på högst 5 000 000 kronor.

Den utbetalda ersättningen anses i första hand avse ersättning för det förlorade kapitalbeloppet. Den del som avser upplupen ränta är en skattepliktig ränteinkomst.

Utbetalningen görs av Riksgäldskontoret (garantimyndigheten), men anses trots det utbetald av det institut där insättningen gjordes.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%