Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Interimsbevis

Definition

Ett värdepapper som utfärdas till aktieägare som tecknat aktier i samband med nyemission.

Lagrum

48 kap. 2 § IL

6 kap. 9 § ABL

Kommentar

Vid en nyemission ska styrelsen senast sex månader efter beslutet om nyemission anmäla beslutet för registrering i aktiebolagsregistret. Genom denna registrering fastställs ökningen av aktiekapitalet och aktierna (aktiebreven) kan lämnas ut till ägarna.

Innan aktiebreven utfärdas får bolaget utfärda interimsbevis (kallas även betald tecknad aktie, BTA). Det är ett värdepapper som visar att den som beviset är ställt till har rätt till en eller flera aktier i nyemissionen. Den person som interimsbeviset ställs till ska vara införd i aktieboken som ägare till aktierna.

Interimsbevis kan köpas och säljas, vilket i princip innebär att handel kan ske redan innan nyemissionen har registrerats. Köp och försäljning av interimsbevis följer skattemässigt samma regler som för aktier.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%