Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Interimsbevis  interim certificate

Definition

Ett värdepapper som utfärdas till aktieägare som tecknat aktier i samband med nyemission.

Lagrum

48 kap. 2 § IL

6 kap. 9 § ABL

Kommentar

Vid en nyemission ska styrelsen senast sex månader efter beslutet om nyemission anmäla beslutet för registrering i aktiebolagsregistret. Genom denna registrering fastställs ökningen av aktiekapitalet och aktierna (aktiebreven) kan lämnas ut till ägarna.

Innan aktiebreven utfärdas får bolaget utfärda interimsbevis (kallas även betald tecknad aktie, BTA). Det är ett värdepapper som visar att den som beviset är ställt till har rätt till en eller flera aktier i nyemissionen. Den person som interimsbeviset ställs till ska vara införd i aktieboken som ägare till aktierna.

Interimsbevis kan köpas och säljas, vilket i princip innebär att handel kan ske redan innan nyemissionen har registrerats. Köp och försäljning av interimsbevis följer skattemässigt samma regler som för aktier.

 

delägarrätter

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%