Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Intresseföretag

Definition

Ett företag i vilket det ägande företaget innehar aktier motsvarande minst 20 procent av kapitalet.

Kommentar

Intresseföretag är bara definierat i redovisningsreglerna och har inte någon skattemässig betydelse.

Tänk på

Blanda inte ihop intresseföretag med det skattemässiga begreppet intressegemenskap.