Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Intressegemenskap

Definition

Två eller flera företag där en fysisk eller juridisk person har bestämmande inflytande utan att dessa ingår i en koncern.

Lagrum

25 kap. 7 §, 25 a kap. 2 och 19 §§ och 49 a kap. 7 § IL

Kommentar

Om det uppstår en intressegemenskap på grund av att de juridiska personerna står under i huvudsak gemensam ledning får det konsekvenser i följande situationer:

Uppskjuten avdragsrätt vid kapitalförluster

Om köparen av en tillgång är i intressegemenskap med säljaren är en förlust avdragsgill först när intressegemenskapen bryts eller tillgången lämnar intressegemenskapen.

Reglerna om skalbolagsbeskattning

Begreppet intressegemenskap på grund av i huvudsak gemensam ledning används för att reglera vissa situationer när det gäller bestämmelserna om skalbolag.

Kapitalförluster på vissa fordringar eller rättigheter

En förlust på en fordran, som uppkommer på ett företag när de är i en intressegemenskap, är inte avdragsgill. Även förluster på vissa rättigheter som uppkommit på företag när de är i en intressegemenskap är inte avdragsgilla.

Avdragsrätt för räntekostnader

I reglerna om generell räntebegränsning finns en särskild definition av intressegemenskap som tillämpas för dessa regler.

Deklaration

Förluster som inte är avdragsgilla återläggs under INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%