Definition

Samlingsnamn för värdepappers- och specialfonder.

Kommentar

Begreppet investeringsfond var tidigare ett samlingsnamn för värdepappers- och specialfonder. Begreppet togs bort ur fondlagstiftningen 2013. I inkomstskattelagen ersattes begreppet med värdepappersfond och specialfond.