Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Jämförbarhetsanalys

Definition

En transaktion mellan närstående parter jämförs med motsvarande transaktion mellan oberoende parter.

Lagrum

14 kap. 19 § IL

Kommentar

För att kunna fastställa ett marknadspris mellan två parter i en intressegemenskap är det viktigt att kunna jämföra transaktionen med en transaktion mellan oberoende parter. I OECD:s riktlinjer beskriver man hur en process för att göra analysen kan gå till:

  1. Fastställa vilka år som är aktuella för jämförelsen.

  2. Övergripande analysera det undersökta företagets förhållanden och omständigheter.

  3. Analysera, genom en funktionsanalys, den närstående transaktionen för att välja rätt testobjekt (tested party), den lämpligaste prismetoden, vilken vinstindikator som ska testas samt för att kunna identifiera de viktigaste jämförelsefaktorerna.

  4. Granska eventuella interna jämförelsetransaktioner.

  5. Bestämma tillgängliga informationskällor när externa jämförelseobjekt behövs samt bestämma hur tillförlitliga dessa är.

  6. Välja den lämpligaste prismetoden och, beroende på vilken metod som väljs, välja ett relevant nyckeltal (t.ex. vinstindikator om man tillämpar nettomarginalmetoden).

  7. Identifiera potentiella jämförelseobjekt.

  8. Justera om det behövs för att öka jämförbarheten.

  9. Tolka och tillämpa insamlad information och fastställa en armlängdsmässig ersättning.

Rättspraxis

RÅ 2010 ref. 67

Vad som är en marknadsmässig ränta beror på villkoren i långivningen. När det gäller lån mellan moder- och dotterföretag kan det vara svårt att göra en jämförbarhetsanalys då insyn och säkerhet inte kan jämföras med en extern relation.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...