Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Jämförbarhetsanalys  comparability analysis

Definition

En transaktion mellan närstående parter jämförs med motsvarande transaktion mellan oberoende parter.

Lagrum

14 kap. 19 § IL

Kommentar

För att kunna fastställa ett marknadspris mellan två parter i en intressegemenskap är det viktigt att kunna jämföra transaktionen med en transaktion mellan oberoende parter. I OECD:s riktlinjer beskriver man hur en process för att göra analysen kan gå till:

  1. Fastställa vilka år som är aktuella för jämförelsen.
  2. Övergripande analysera det undersökta företagets förhållanden och omständigheter.
  3. Analysera, genom en funktionsanalys, den närstående transaktionen för att välja rätt testobjekt (tested party), den lämpligaste prismetoden, vilken vinstindikator som ska testas samt för att kunna identifiera de viktigaste jämförelsefaktorerna.
  4. Granska eventuella interna jämförelsetransaktioner.
  5. Bestämma tillgängliga informationskällor när externa jämförelseobjekt behövs samt bestämma hur tillförlitliga dessa är.
  6. Välja den lämpligaste prismetoden och, beroende på vilken metod som väljs, välja ett relevant nyckeltal (t.ex. vinstindikator om man tillämpar nettomarginalmetoden).
  7. Identifiera potentiella jämförelseobjekt.
  8. Justera om det behövs för att öka jämförbarheten.
  9. Tolka och tillämpa insamlad information och fastställa en armlängdsmässig ersättning.

Rättspraxis

RÅ 2010 ref. 67

Vad som är en marknadsmässig ränta beror på villkoren i långivningen. När det gäller lån mellan moder- och dotterföretag kan det vara svårt att göra en jämförbarhetsanalys då insyn och säkerhet inte kan jämföras med en extern relation.

 

internprissättning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%