Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Kapitaltillgång

Definition

Är andra tillgångar i näringsverksamheten än:

  • - lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar,

  • - inventarier,

  • - patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter.

Lagrum

25 kap. 3 § IL

Kommentar

Klassificeringen av tillgångar styrs enbart av skatteregler och det spelar därmed ingen roll hur tillgången har behandlats i bokföringen.

Delägarrätter är oftast kapitaltillgångar, men om de ingår i en värdepappershandel är de lagertillgångar.

Fastigheter och näringsbostadsrätter är oftast kapitaltillgångar; i vissa fall kan de vara lagertillgångar på grund av att de ingår i en handel med fastigheter eller på grund av reglerna om byggnadsrörelse.

Tänk på

En tillgång som i bokföringen är klassificerad som lager kan vara en kapitaltillgång skattemässigt.

Bokföring

Utgifter och inkomster från kapitaltillgångar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgifter och inkomster ska periodiseras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%