Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Kapitalvinst

Definition

Vinst vid avyttring av kapitaltillgångar.

Lagrum

25 kap. och 25 a kap. IL

Kommentar

När det blir en vinst vid avyttring av kapitaltillgång finns ett antal regler som man måste ta hänsyn till. Reglerna medför ofta att det blir en justering i deklarationen.

En kapitalvinst beräknas genom att man minskar intäkten med omkostnadsbeloppet och försäljningskostnader.

Inkomstskattelagens regler leder ofta till en annan avyttringstidpunkt jämfört med redovisningsreglerna. Det kan innebära att en kapitaltillgång anses avyttrad skattemässigt trots att den fortfarande redovisas som tillgång.

En vinst vid avyttring av näringsbetingad andel är skattefri. Anledningen är att en inkomst bara ska beskattas en gång i bolagssektorn enligt principen om ekonomisk dubbelbeskattning.

Förutom undantaget för näringsbetingade andelar är kapitalvinster på delägarrätter skattepliktiga. Det är viktigt att se om det finns fållade kapitalförluster som går att använda för att kvitta vinsten. Även fållade kapitalförluster i företag som man kan ge koncernbidrag till går att använda.

Om det är en kapitalvinst vid en fastighetsförsäljning är det viktigt att undersöka om det finns någon fållad fastighetsförlust att kvitta mot.

Tänk på

Vid avyttring bör man ta ställning till följande:

  • - Är tillgången en kapitaltillgång enligt skattereglerna?

  • - Anses tillgången avyttrad skattemässigt?

  • - Omfattas kapitalvinsten av skattefrihet för näringsbetingade andelar?

  • - Finns det fållade kapitalförluster att kvitta mot?

  • - Finns det fållade fastighetsförluster att kvitta mot?

Deklaration

En bokförd kapitalvinst på delägarrätter återläggs i INK2 ruta 4.7 a och i INK4 ruta 4.11 a.

Den skattepliktiga kapitalvinsten på delägarrätter tas upp i INK2 ruta 4.7 e.

En kapitalvinst på en fastighet justeras i INK2 4.10 och 4.12 och INK4 ruta 4.10 och 4.6.

Bokföring

För kapitaltillgångar finns det skatteregler som styr periodiseringen, vilket gör att redovisningen och beskattningen skiljer sig åt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%