Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Kommission

Definition

Att köpa eller sälja något för annans räkning.

Lagrum

36 kap. IL

Kommentar

När ett kommissionärsföretag bedriver näringsverksamhet för ett kommittentföretag genom ett kommissionärsavtal föreligger skatterättslig kommission. Kommissionärsföretaget behöver då inte ta upp det skattemässiga resultatet, det beskattas hos kommittentföretaget.

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att det ska föreligga skatterättslig kommission:

  1. Kommissionärsförhållandet är reglerat i ett skriftligt avtal, kommissionärsavtalet.

  2. Kommissionärsföretaget ska bedriva kommissionärsverksamheten uteslutande för kommittentföretagets räkning.

  3. Kommissionärsföretaget får inte i nämnvärd omfattning bedriva näringsverksamhet vid sidan om kommissionärsverksamheten under beskattningsåret.

  4. Verksamheten i båda bolagen ska uppfylla samtliga punkter hela beskattningsåret eller sedan kommissionärsföretaget började bedriva verksamhet av något slag.

  5. Båda företagens beskattningsår ska sluta vid samma tidpunkt.

  6. Båda företagen ska ha rätt till avdrag för koncernbidrag mellan varandra.

Om ett företag bedriver kommissionsverksamhet för flera finns möjlighet att få dispens från kravet på koncernbidrag. Det är Skatteverket som beviljar ansökan och det krävs synnerliga skäl för att dispens ska meddelas. Det kan till exempel vara organisatoriska eller marknadstekniska skäl.

Om kommittentföretaget och kommissionärsföretaget är överens kan de välja att låta resultatet ligga kvar hos kommissionärsföretaget.

Tänk på

Vid kommission finns det särskilda frågeställningar inom momsområdet, se uppslagsordet Kommission i Rätt Moms.

Deklaration

Om det skattemässiga resultatet ska tas upp hos kommittentföretaget justeras resultatet i INK2 ruta 4.13. Till deklarationen bör fogas en bilaga som anger från vilket kommissionärsföretag som resultatet kommer.

Bokföring

Det bokförda resultatet räknas fram på samma sätt för ett kommittentföretag som för ett vanligt företag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%