Definition

Den fysiska eller juridiska person som är försatt i konkurs.