Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Korrigeringsregeln

Definition

Möjlighet för Skatteverket att öka beskattningen för ett svenskt företag med hänvisning till att prissättningen mellan närstående parter inte är marknadsmässig.

Lagrum

14 kap. 19 § IL

Kommentar

På grund av att en stor del av alla transaktioner sker mellan närstående företag med hemvist i olika länder är det viktigt att transaktionerna görs till marknadsmässiga villkor. Annars går det genom prissättning att styra i vilket land som beskattningen av vinsten ska ske.

Om avtalen inte är marknadsmässiga går det att justera resultatet i Sverige genom korrigeringsregeln. Genom korrigeringsregeln kan det skattemässiga resultatet endast öka. Detta leder till en  internationell dubbelbeskattning.

Korrigeringsreglen kan tillämpas om avtalsvillkoren leder till att det skatteplikta resultatet blir för lågt och

  • det subjekt som fått det högre resultatet beskattas utanför Sverige.

  • det är sannolikt att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna.

  • det inte finns andra skäl till prissättningen än den ekonomiska intressegemenskapen.

Ekonomisk intressegemenskap mellan två parter anses föreligga om:

  • en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en annan näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital, eller

  • samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av de båda företagen eller äger del i dessa företags kapital.

En skattskyldig kan komma med olika  kompensationsinvändningar för att motivera varför prissättningen är marknadsmässig.

Tänk på

Korrigeringsregeln kan inte tillämpas för fasta driftställen då regeln förutsätter två parter.

Deklaration

En ökning av resultatet på grund av felaktig prissättning tas upp i INK 2 ruta 4.6 e och i INK 4 ruta 4.6 c.

Bokföring

Om det visat sig att prissättningen inte är marknadsmässig efter att årsredovisningen är klar måste justeringen ske i deklarationen. Justeringen tillhör det frikopplade området och har sin utgångspunkt i  omfångsfrågan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%