Definition

Ersättning från arbetsgivaren för gjorda utlägg i tjänsten.

Kommentar

Kostnadsersättningar betalas ibland ut av arbetsgivare för att täcka utlägg som anställda gör i tjänsten, t.ex. bredbandsuppkoppling, bilersättning m.m. Ersättningen ska motsvara den anställdes faktiska kostnad.

Kostnadsersättningar är avdragsgilla för arbetsgivaren.

Arbetsgivaravgifter ska inte betalas på kostnadsersättningar.

Den anställde får yrka avdrag i sin inkomstdeklaration under övriga utgifter. Avdrag för övriga utgifter medges endast till den del utgifterna överstiger 5 000 kr vilket innebär att den anställde blir beskattad för, som mest, 5 000 kr.

Kostnadsersättningar som betalas med ett fast belopp varje månad är skattepliktiga som vanlig lön. I sådana fall ska även arbetsgivaravgifter betalas.